Càng Kẹp Cuộn Giấy Tròn

Càng kẹp cuộn giấy tròn ra đời như một công cụ hỗ trợ cho xe nâng, giúp cho việc di chuyển các cuộn giấy khổ to dễ dàng hơn.