Xe nâng VNA Man-Down

Xe nâng VNA Man-Down – Xe nâng điện 3 chiều. Dòng xe nâng hiện đại với nĩa xoay 3 chiều, dùng cho các lối đi hẹp, chiều nâng cao, hàng hóa nhiều