Bình Ắc Quy Xe Nâng Hitachi (Kobe)

Bình ắc quy xe nâng HITACHI (Kobe) với đa dạng chủng mẫu như: 24 VSD8AC/ 9AC/ 10AC;  24 VGD560/ 600,.. đến sức chứa điện áp 48V  từ 290Ah đến 600Ah. Tham khảo bảng sau để biết rõ hơn về bình ắc quy xe nâng HITACHI(Kobe)