Bộ càng nĩa quay 3 chiều

Bộ càng nĩa quay 3 chiều (Trilateral Forklift)_ Phụ kiện thay thế cần thiết cho xe nâng chất lượng. Bộ càng nĩa quay 3 chiều không chỉ là phụ kiện nâng cấp xe nâng hiệu quả vừa là giải pháp đưa dòng xe nâng lối đi hẹp vào nhà kho với chi phí rẻ nhất.