Xe nâng điện ngồi lái 4T FE30

Xe nâng điện cấu trúc bánh xe Zowell FE series 4 có thể được sử dụng trong các ứng dụng trong nhà và nhà kho, lý tưởng cho nhiều ứng dụng đòi hỏi khác nhau. Nó sử dụng động cơ AC cung cấp các cấp hiệu suất, hiệu quả và độ tin cậy mới để tối đa hóa năng suất và lợi tức đầu tư của bạn.