Autosat – AutosatMover – Pallet Runner

Sản phẩm thương hiệu AUTOSAT – xuất xứ Italy

AUTOSAT (Pallet Runner) là 1 thiết bị chạy tự động trong làn kệ để bốc dỡ hàng.

AUTOSAT (Pallet Runner) đảm bảo lưu kho mật độ cao, khai thác tối đa không gian lưu kho. Nó cho thấy hiệu quả trong việc xếp dỡ hàng với lưu lượng/tần suất cao.

AUTOSAT (Pallet Runner) có 02 phiên bản :

  • Autosat : điều khiển từ xa bằng remote màn hình hiển thị LED, thao tác điều khiển chức năng đơn giản.
  • Autosat wifi : điều khiển bằng sóng wifi với hệ thống WMS (Warehouse Management Software-Phần mềm quản lý kho) giữa các thiết bị điều khiển bằng laser và AGV.