Càng Dịch Ngang – Side Shifter

Càng dịch ngang, hay tiếng Anh còn gọi là Side Shifter, là bộ dịch chuyển khung được kết hợp với các xe nâng rất phổ biến hiện nay. Đối với các xe nâng, chỉ có thể nâng lên cao hoặc dịch chuyển xuống thì đây chính là công cụ hỗ trợ dịch chuyển vật sang phải hoặc trái. Giúp cho việc vận hành, sắp xếp hàng hóa, vật phẩm được tiện lợi, dễ dàng hơn.